eaak.ioniou@gmail.com

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ – ΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


Συνάδελφοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και … καλά πτυχία!
Θα είναι όμως όντως καλά; Το ερώτημα προκύπτει μετά την τροποποίηση  της υπουργικής απόφασης που αφορά το εξάμηνο εξωτερικού του τμήματός μας, που μέχρι πρότινος ήταν υποχρεω­τικό. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως, στο φύλλο που δημοσιεύτηκε στις 10 Δε­κεμ­βρίου 2012 (γεγονός που ανακοι­νώθηκε επισήμως στο τμήμα 1 μήνα μετά), ορίζει ότι πλέον από φέτος οι φοιτητές δεν «οφείλουν» να πε­ρατώσουν ένα εξάμηνο στο εξωτερικό για να κατοχυρώσουν το πτυχίο τους, αλλά «δύνανται». Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εξάμηνο από υποχρεωτικό γίνεται πια προαι­ρετικό, με τις ευλο­γίες των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών.
Πώς φτάσαμε όμως από το «οφείλουν» στο «δύνανται»; Τα τελευταία χρόνια, οι εκάστοτε κυ­βερνήσεις, προσπαθώντας να δώσουν λύση στην κρίση που δημιούργησαν, κόβουν όλο και πιο πολλά χρή­ματα από τον τομέα της παιδείας, και όχι μόνο. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η χρημα­τοδό­τηση για το εξά­μηνο εξωτερικού. Λίγα χρόνια πριν οι συμφοιτητές μας που μετέβησαν στο εξωτερικό μπορούσαν με τη χρηματοδότηση του τμήματος να καλύψουν τα έξοδά τους εκεί. Τα χρήματα αυτά μειωνόταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τη δικαιο­λογία ότι «το πανεπιστήμιο δεν έχει λεφτά», με αποκορύ­φωμα τη φετινή χρο­νιά, όπου θέλησαν να «λύσουν» το πρόβλημα αυτό μια και καλή… Με απλά λόγια: όσοι έχουν χρή­ματα να καλύψουν τα έξοδα του εξαμήνου του μόνοι τους, δύνανται να πάνε, ενώ όσοι δεν έχουν ας το ξεχά­σουν.
Η τροποποίηση αυτή, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή τη σαφή υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών μας, δημιουργεί και ένα σωρό άλλα προβλήματα στο τμήμα. Αρχικά, το τμή­μα καλείται να διαμορφώσει εκ νέου το πρόγραμμα σπουδών, καθώς το εξάμηνο Ζ’ που καλυπτόταν από τα ξένα πανεπιστήμια πρέπει να στελεχωθεί με μαθήματα και διδακτικό προσωπικό για τους φοιτητές που θα μείνουν εδώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ήδη υπάρχον διδακτικό προσωπικό δεν επαρκεί για να καλυφθούν 7 εξάμηνα, πόσο μάλλον 8! Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι το εξάμηνο εξωτερικού ουδεμία σχέση έχει με το πρόγραμμα Erasmus, καθώς πέραν του ότι οι θέσεις στο δεύτερο είναι περιορισμένες για τα γαλλικά και γερμανικά πανεπιστήμια, αποκλείονται και αυτά της Αγγλίας. Η πρυτανική αρχή, παρόλα αυτά, έχει δηλώσει ότι το συγκεκριμένο εξάμηνο αποτελεί «πολυτέλεια», και δεδομένης της αδιαφορίας της για αυτό το ζήτημα αλλά και γενικότερα, δε θα ήταν καθόλου περίεργο να υποψιαστούμε ότι η τροποποίηση αυτή δεν αποτελεί έμπνευση του υπουργείου.
Ως ΕΑΑΚ θεωρούμε ότι πρέπει να σταθούμε περισσότερο προς την κατεύθυνση που κινείται αυτή η τροποποίηση. Το γεγονός ότι αποκλείεται ένα κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας από το να φοιτήσει ένα εξάμηνο σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού μόνο και μόνο επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αυτομάτως δίνει προβάδισμα στους «έχοντες». Δημιουργούνται έτσι πτυχία δυο ταχυτήτων, και μεγαλώνει ο ταξικός διαχω­ρισμός στην παιδεία. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται όλες οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην εκπαίδευση όλα τα τελευταία χρόνια, στερώντας ουσιαστικά από αυτούς που δεν έχουν χρήματα τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Επομένως, ο «δυνητικός» χαρακτήρας που δίνεται στο εξάμηνο δεν είναι παρά ένα ακόμη κομμάτι του παζλ στην πολιτική αυτού του συστή­ματος που δεν μας αφήνει καμιά άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε μαζικά και οργανωμένα.

ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΜΕ!

Ρ
ιζοσπαστική Αριστερή Κίνηση Ιονίου
σχήμα της  ΕΑΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου